Zmluva č. 11689/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:11689/2007
Dodávateľ:Zornica Banko Fashion, a. s.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Rámcová dohoda
Zmluvne dohodnutá čiastka:5 361 590,22
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:5 361 590,22
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:238 000,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:Slovenská pošta, a. s.

Prílohy