Zmluva č. 21/2003

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:21/2003
Dodávateľ:Geodézia Bratislava a.s., Bratislava, Pekná cesta
Predmet zmluvy - názov zmluvy:ROEP Kamenný Most
Zmluvne dohodnutá čiastka:2 565 000,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:2 677 500,00
Celková dohodnutá čiastka:5 242 500,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Nitre, Nitra, Štefánikova