Zmluva č. 4600000406

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:4600000406
Dodávateľ:Creo/Young & Rubicam s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva na poskytovanie služieb, licenčná zmluva
Zmluvne dohodnutá čiastka:5 311 017,22
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:5 311 017,22
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo financií SR
Objednávateľ:MF SR
Poznámka:dod. č. 1 z 29.5.2008, finančný limit bol už vyčerpaný

Prílohy