Zmluva č. UIA-26/2043

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:UIA-26/2043
Dodávateľ:Akuma Slovakia, s.r.o. Turňa nad Bodvou
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kyselina sírová akumulátorová
Zmluvne dohodnutá čiastka:5 576 578,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:5 576 578,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:VeLog

Prílohy