Zmluvy za IUVENTA


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
IU/2006/70020 Decon spol. s r.o., Dolné Rudiny 31, 010 91 Žilina Rekonštrukcia jestvujúcej odovzdávacej stanice tepla 167 359 0 IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 31.05.2006
IU/2007/50004 ALUSTAV, s.r.o., Šamorínska 10, 821 06 Bratislava Vykonanie stavebných prác v objekte IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 143 055 0 IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 09.02.2007 31.03.2007
IU/2007/50003 BAU-STAV Slovakia, s.r.o., Hradská 42, 821 07 Bratislava Rekonštrukcia elektroinštalačných rozvodov v objekte IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 135 573 0 IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 09.02.2007 31.03.2007
IU/2007/50019 Decon spol. s r.o., Dolné Rudiny 31, 010 91 Žilina Rekonštrukcia jestvujúcej odovzdávacej stanice tepla 104 229 0 IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 13.08.2007 suma bez DPH
IU/2007/50002 BAU-RENT, spol. s r.o., Malé Pálenisko 11, 821 09 Bratislava Stavebné práce na rekonštrukciu budov objekt IUVENTA, IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 95 166 0 IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 25.01.2007 31.03.2007
IU/2007/50017 Križek Ján, Gočárova 252, 022 01 Čadca Stavebné práce na opravu priestorov budovy v objekte IUVENTA, Búdková 2 74 846 0 IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 28.06.2008 17.08.2008
IU/2008/50006 INTECH Group, s.r.o., Francisiho 1, 811 08 Bratislava Spevnenie plochy betónovou dlažbou pred vstupom do budovy objekt IUVENTA, Búdková 2, 811 04 Bratislava 59 415 0 IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 29.07.2008 18.08.2008
IU/2006/70026 PROLUX, spol. s r.o., Odborárska 52, 831 02 Bratislava Dodávka a montáž kazetových podhľadov, obklad stien SDK, demontáž pôvodného podhľadu, oprava elektroinštalácie, dodávka a montáž svietidiel 48 934 0 IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 01.08.2006 18.08.2006
IU/2008/50008 OBNOVA-Ján Križek, Gočárova 252, 022 01 Čadca Rekonštrukcia budovy Bieleho domu Búdková 2 47 508 0 IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 30.07.2008 15.11.2008
IU/2006/70030 SMARTCONTROL, s.r.o., Šoltésovej 11, 010 01 Žilina Dodávka prác , služieb a tovarov súvisiacich s inštaláciou kúrenia v objekte IUVENTY na ulici Búdková 2 41 758 0 IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 06.10.2006 28.10.2006 suma bez DPH
IU/2009/50005 OBNOVA Ján Križek, Gočárova 1508, 022 01 Čadca Rekonštrukcia schodov do hlavnej budovy IUVENTY (IU Karloveská) 40 128 0 IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 20.10.2009 02.11.2009
IU/2006/70017 TERMIZOL, spol. s r.o., Liptovská 36, 821 09 Bratislava Zhotovenie hydroizolácie striech, rekonštrukcia strechy (IU - Karloveská) 36 513 0 IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava
IU/2007/50027 PROFIREALSK, s.r.o., Rudina 312, 023 31 Rudina Stanovenie podmienok dodania diela - služieb spojených s implementáciou komplexného informačného systému manažmentu projektov v organizácii 35 946 0 IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 22.10.2007 31.12.2007
IU/2009/50004 ARCHEKTA, s.r.o., ul. 17. Novembra, 022 01 Čadca Vypracovanie projektovej dokumentácie prestavby divadelných priestorov na kongresovú salu (objekt: IUVENTA, Karloveská 64) 33 607 0 IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 14.04.2009 15.12.2009
IU/2007/50001 ARM, a.s., Tomášikova 30, 821 01 Bratislava Montáž znížených stropov v objekte IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 33 462 0 IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 25.01.2007 31.03.2007
IU/2008/50007 OBNOVA-Ján Križek, Gočárova 252, 022 01 Čadca Zateplenie fasády Bieleho domu Búdkova 2 33 243 0 IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 01.08.2008 15.11.2008
IU/2007/50030 OBNOVA - Križek Ján Oprava suterénnych priestorov budovy v objekte IUVENTA, Búdková 2 32 929 0 IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 11.12.2007 28.02.2008
IU/2010/70187 VAV&ROSSI s.r.o., Odeská 5, Martin Spracovanie grafických podkladov pre tlač 30 000 0 IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava
IU/2010/70078 IVAKS s.r.o., Radlinského 36/B, 811 07 Bratislava Dodávka služby - vzdelávacieho programu pre zamestnancov v zmysle ustanovení §47 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti zo zdrojov štátneho rozpočtu SR: "Rozvoj interpersonálnych 29 990 0 IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 12.04.2010 31.05.2010
IU/2008/50004 Jozef kern, Alžbetin dvor 579, 900 42 Miloslavov Výmena existujúcej dlažby, obkladov, sanity v dámskej šatni a sprche na plavárni (IU Karloveská) 28 527 0 IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 30.06.2008 11.08.2008 suma bez DPH (zhotoviteľ nie je platcom DPH)