Zmluva č. IU/2006/70030

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:IU/2006/70030
Dodávateľ:SMARTCONTROL, s.r.o., Šoltésovej 11, 010 01 Žilina
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodávka prác , služieb a tovarov súvisiacich s inštaláciou kúrenia v objekte IUVENTY na ulici Búdková 2
Zmluvne dohodnutá čiastka:41 757,95
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:41 757,95
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava
Poznámka:suma bez DPH

Prílohy