Zmluva č. IU/2007/50004

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:IU/2007/50004
Dodávateľ:ALUSTAV, s.r.o., Šamorínska 10, 821 06 Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vykonanie stavebných prác v objekte IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava
Zmluvne dohodnutá čiastka:75 850,34
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:67 204,71
Celková dohodnutá čiastka:143 055,04
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava

Prílohy