Zmluva č. IU/2007/50017

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:IU/2007/50017
Dodávateľ:Križek Ján, Gočárova 252, 022 01 Čadca
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Stavebné práce na opravu priestorov budovy v objekte IUVENTA, Búdková 2
Zmluvne dohodnutá čiastka:74 845,75
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:74 845,75
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava

Prílohy