Zmluvy za Úrad jadrového dozoru


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
17/2010 Prof. Ing Ladislav Starek, CSc., Šášovská 16, 851 01 Bratislava Technická analýza postupu hodnotenia primár.okruhu VVER 440 0 0 ÚJD SR 23.08.2010
21/2010 Prof. Ing Ladislav Starek, CSc., Šášovská 16, 851 01 Bratislava Technická správa 0 0 ÚJD SR 08.10.2010
23/2007 QUADRIQ, a.s. Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš, a.s. Spracovanie Komplexného bezpečnostného auditu vybraných častí AKOBOJE JE Bohunice 4 918 0 ÚJD SR 31.07.2007 15.10.2007
24/2007 QUADRIQ, a.s. Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš, a.s. Spracovanie bezpečnostnej analýzy fyzickej ochrany pri preprave jadrových materiálov 4 918 0 ÚJD SR 31.07.2007 15.10.2007
36/2008 QUADRIQ, a.s. Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš, a.s. Vykonanie nezávislého komplexného bezpečnostného auditu Republikového úložiska radioaktívnych odpadov Mochovce 3 926 0 ÚJD SR 28.07.2008 30.09.2008
37/2008 QUADRIQ, a.s. Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš, a.s. Vykonanie nezávislého komplexného bezpečnostného auditu na Čerpacej stanici Hron, vtokový objekt Veľké Kozmálovce a Čerpacej stanice Pečeňady, vtokový objekt Drahovce 2 356 0 ÚJD SR 28.07.2008 30.09.2008
38/2008 QUADRIQ, a.s. Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš, a.s. Vykonanie nezávislého komplexného bezpečnostného auditu Medziskladu vyhoretého paliva Jaslovské Bohunice 6 644 0 ÚJD SR 28.07.2008 30.09.2008
27/2006 QUADRIQ, a.s. Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš, a.s. Spracovanie bezpečnostnej analýzy ochrany utajovaných skutočností objektu Atómovej elektrárne Jaslovské Bohunice poďla prílohy 2. 2 791 0 ÚJD SR 22.11.2006 12.12.2006
37/2009 RELKO s.r.o., Račianska 75, P. O. Box 95, 830 08 Bratislava Štúdia využitia znalostí rizika na výber a klasifikáciu systémov, konštrukcií a komponentov jadrových elektrární dôležitých z hľadiska jadrovej bezpečnosti 13 918 0 ÚJD SR 21.10.2009 11.12.2009
12/2007 RELKO s.r.o., Račianska 75, P. O. Box 95, 830 08 Bratislava Posúdenie "Správy o periodickom hodnitení 1. etapy vyraďovania JZ JE A-1 s dôrazom na analýzu rizík úniku RAO" 6 639 0 ÚJD SR 31.05.2007 31.10.2007
48/2008 RELKO s.r.o., Račianska 75, P. O. Box 95, 830 08 Bratislava Spracovať návrh bezpečnostného návodu ÚJD SR - Požiadavky na kvalitu PSA pre PSA aplikácie 13 638 0 ÚJD SR 22.10.2008 15.12.2008
32/2008 RELKO s.r.o., Račianska 75, P. O. Box 95, 830 08 Bratislava Vypracovať prehľad používaných metód a zhodnotenie dosiahnutých výsledkov používania metód inšpekcií za prevádzky s využívaním informácie o riziku vo svete 15 800 0 ÚJD SR 11.07.2008 15.11.2008
21/2008 RELKO s.r.o., Račianska 75, P. O. Box 95, 830 08 Bratislava Vypracovať metodológiu PSA pre JE A1 16 597 0 ÚJD SR 16.05.2008 15.11.2008
29/2008 RELKO s.r.o., Račianska 75, P. O. Box 95, 830 08 Bratislava Vypracovať posúdenie kapitol 2,3,4,5,6 9 prtedbežnej bezpečnostnej správy MO 34 19 553 0 ÚJD SR 23.06.2008 31.08.2008
26/2009 RELKO s.r.o., Račianska 75, P. O. Box 95, 830 08 Bratislava Analýza rizika na vyraďovaných jadrových zariadeniach 16 184 0 ÚJD SR 08.06.2009 15.11.2009
39/2009 RELKO s.r.o., Račianska 75, P. O. Box 95, 830 08 Bratislava Doplnenie bezpečnostného návodu ÚJD SR na Kvalitu PSA pre PSA aplikácie v oblasti vnútorných požiarov a záplav v zmysle ASME štandardu 9 508 0 ÚJD SR 21.10.2009 11.12.2009
3/2009 RELKO s.r.o., Račianska 75, P. O. Box 95, 830 08 Bratislava Zorganizovať kurz zamestnancov objednávateľa, ktorý bude venovaný spoľahlivostnej analýze ľudského činiteľa pre účely PSA. 12 947 0 ÚJD SR 06.02.2009 30.06.2009
24/2010 RELKO s.r.o., Račianska 75, P. O. Box 95, 830 08 Bratislava Štúdia vplyv optimalizácie programov preventívnej údržby na bezpečnosť prevádzky JE 0 0 ÚJD SR 29.11.2010
11/2010 Rozália Olleová - PRIL - CENT, Jurová 135, 930 04 Jurová Vykonávať upratovacie služby v priestoroch ÚJD SR na ul. Bajkalská 27, Bratislava 0 3 230 ÚJD SR 01.07.2010
10/2007 SHMÚ Jeséniova 17 P. O. Box 15, 833 15 Bratislava Analýza stavu systému ALADIN s ohľadomna výstupy podľa požiadaviek systému RTARC a RODOS-lite 3 983 0 ÚJD SR 12.04.2007 31.10.2007
<<1 2 3 4 5 6 7 8 >>