Zmluva č. 39/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:39/2009
Dodávateľ:RELKO s.r.o., Račianska 75, P. O. Box 95, 830 08 Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Doplnenie bezpečnostného návodu ÚJD SR na Kvalitu PSA pre PSA aplikácie v oblasti vnútorných požiarov a záplav v zmysle ASME štandardu
Zmluvne dohodnutá čiastka:9 508,10
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:9 508,10
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad jadrového dozoru
Objednávateľ:ÚJD SR
Poznámka:

Prílohy