Zmluva č. 10/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:10/2007
Dodávateľ:SHMÚ Jeséniova 17 P. O. Box 15, 833 15 Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Analýza stavu systému ALADIN s ohľadomna výstupy podľa požiadaviek systému RTARC a RODOS-lite
Zmluvne dohodnutá čiastka:3 983,27
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:3 983,27
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad jadrového dozoru
Objednávateľ:ÚJD SR
Poznámka:

Prílohy