Zmluva č. 21/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:21/2008
Dodávateľ:RELKO s.r.o., Račianska 75, P. O. Box 95, 830 08 Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vypracovať metodológiu PSA pre JE A1
Zmluvne dohodnutá čiastka:16 596,95
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:16 596,95
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad jadrového dozoru
Objednávateľ:ÚJD SR
Poznámka:

Prílohy