Zmluva č. 36/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:36/2008
Dodávateľ:QUADRIQ, a.s. Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš, a.s.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vykonanie nezávislého komplexného bezpečnostného auditu Republikového úložiska radioaktívnych odpadov Mochovce
Zmluvne dohodnutá čiastka:3 926,37
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:3 926,37
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad jadrového dozoru
Objednávateľ:ÚJD SR
Poznámka:

Prílohy