Zmluva č. 3/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:3/2009
Dodávateľ:RELKO s.r.o., Račianska 75, P. O. Box 95, 830 08 Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zorganizovať kurz zamestnancov objednávateľa, ktorý bude venovaný spoľahlivostnej analýze ľudského činiteľa pre účely PSA.
Zmluvne dohodnutá čiastka:12 947,20
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:12 947,20
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad jadrového dozoru
Objednávateľ:ÚJD SR
Poznámka:

Prílohy