Zmluva č. 11/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:11/2010
Dodávateľ:Rozália Olleová - PRIL - CENT, Jurová 135, 930 04 Jurová
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vykonávať upratovacie služby v priestoroch ÚJD SR na ul. Bajkalská 27, Bratislava
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:3 230,00
Rezort:Úrad jadrového dozoru
Objednávateľ:ÚJD SR
Poznámka:

Prílohy