Zmluva č. 17/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:17/2010
Dodávateľ:Prof. Ing Ladislav Starek, CSc., Šášovská 16, 851 01 Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Technická analýza postupu hodnotenia primár.okruhu VVER 440
Zmluvne dohodnutá čiastka:12 000,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ÚJD SR
Poznámka:

Prílohy