Zmluva č. 12/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:12/2007
Dodávateľ:RELKO s.r.o., Račianska 75, P. O. Box 95, 830 08 Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Posúdenie "Správy o periodickom hodnitení 1. etapy vyraďovania JZ JE A-1 s dôrazom na analýzu rizík úniku RAO"
Zmluvne dohodnutá čiastka:6 638,78
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:6 638,78
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad jadrového dozoru
Objednávateľ:ÚJD SR
Poznámka:

Prílohy