Zmluva č. 32/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:32/2008
Dodávateľ:RELKO s.r.o., Račianska 75, P. O. Box 95, 830 08 Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vypracovať prehľad používaných metód a zhodnotenie dosiahnutých výsledkov používania metód inšpekcií za prevádzky s využívaním informácie o riziku vo svete
Zmluvne dohodnutá čiastka:15 800,30
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:15 800,30
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad jadrového dozoru
Objednávateľ:ÚJD SR
Poznámka:

Prílohy