Zmluva č. 24/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:24/2007
Dodávateľ:QUADRIQ, a.s. Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš, a.s.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Spracovanie bezpečnostnej analýzy fyzickej ochrany pri preprave jadrových materiálov
Zmluvne dohodnutá čiastka:4 917,84
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:4 917,84
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad jadrového dozoru
Objednávateľ:ÚJD SR
Poznámka:

Prílohy