Zmluva č. 29/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:29/2008
Dodávateľ:RELKO s.r.o., Račianska 75, P. O. Box 95, 830 08 Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vypracovať posúdenie kapitol 2,3,4,5,6 9 prtedbežnej bezpečnostnej správy MO 34
Zmluvne dohodnutá čiastka:19 552,87
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:19 552,87
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad jadrového dozoru
Objednávateľ:ÚJD SR
Poznámka:

Prílohy