Zmluva č. 37/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:37/2009
Dodávateľ:RELKO s.r.o., Račianska 75, P. O. Box 95, 830 08 Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Štúdia využitia znalostí rizika na výber a klasifikáciu systémov, konštrukcií a komponentov jadrových elektrární dôležitých z hľadiska jadrovej bezpečnosti
Zmluvne dohodnutá čiastka:13 918,24
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:13 918,24
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad jadrového dozoru
Objednávateľ:ÚJD SR
Poznámka:

Prílohy