Zmluva č. 48/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:48/2008
Dodávateľ:RELKO s.r.o., Račianska 75, P. O. Box 95, 830 08 Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Spracovať návrh bezpečnostného návodu ÚJD SR - Požiadavky na kvalitu PSA pre PSA aplikácie
Zmluvne dohodnutá čiastka:13 637,88
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:13 637,88
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad jadrového dozoru
Objednávateľ:ÚJD SR
Poznámka:

Prílohy