Zmluvy za Správa finančnej kontroly Bratislava


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
2507000176 UNIQA poisťovňa, a.s. Bratislava Zmluva na poistenie majetku 837 243 Správa finančnej kontroly Košice 01.07.2005 31.12.9999 od 1.8.2008 po odpoistení prevádzky v Spišskej Novej Vsi ročné náklady vo výške 485,08 €
800 214553 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Bratislava Skupinová poistná zmluva na poistenie osôb prepravovaných motorovými vozidlami 797 0 Správa finančnej kontroly Košice 16.04.2008 31.12.9999 náklady na 1 rok, úhrada - január daného roka
P_275/2008 IVES Košice WINASU - administratívny systém úradu, WINRS - registratúrne stredisko 632 190 Správa finančnej kontroly Košice 01.12.2008 31.12.9999
Hana Libová - BP, Košice Zmluva o vykonávaní činnosti v oblasti BOZP a poskytovaní bezpečnostnotechnickej služby 600 300 Správa finančnej kontroly Košice 01.12.2009 31.12.9999
2/2007 OSAT - opravy a servis audiovizuálnje techniky, Bratislava, Riazanská 46 Dodávka a montáž podružného merania spotreby elektriny, prívodu elektriny do garáže, istenia a elektrických rozvodov svetelného a zásuvkového okruhu ZoD č. 2007 - 03 511 0 Správa finančnej kontroly Bratislava, Bratislava, Drieňová 34 19.04.2007 20.05.2007 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE ZÁKAZKA S NÍZKOU HODNOTOU
70031383 Union poisťovňa, a.s. Bratislava Zmluva o havarijnom poistení automobilu 463 232 Správa finančnej kontroly Košice 03.10.2009 31.12.9999 automobil zakúpený v rámci programu OP TP
5/2010 GENERALI SLOVENSKO poisťovňa, a.s., Bratislava, Plynárenská 7/C Poistná zmluva o havarijnom poistení motorového vozidla 454 0 Správa finančnej kontroly Bratislava, Bratislava, Drieňová 34 01.07.2010
473/347/2003 Dopravný podnik mesta Košice Zmluva o poskytovaní služieb umývacieho centra 300 153 Správa finančnej kontroly Košice 29.01.2003 31.12.9999
1/2003 Slovenská pošta, š.p., Bratislava, Nám. SNP 35 Prenájom poštového priečinku Zmluva č. 943/02 Platba raz ročne 39 0 Správa finančnej kontroly Bratislava, Bratislava, Drieňová 34 01.01.2003
9/2007 ETP Management budov, s.r.o., Bratislava, Mlynské Nivy 61 Správa nehnuteľnosti - pozemkov Zmluva č. 2007/0003/002 0 246 Správa finančnej kontroly Bratislava, Bratislava, Drieňová 34 01.01.2007
6/2009 Jozef Olša, Bratislava, Račianska 39 Poskytovanie komplexných služieb v oblasti BOZP 0 238 Správa finančnej kontroly Bratislava, Bratislava, Drieňová 34 01.04.2009
5/2008 Ing. Vlastimír Belan, Bratislava, Račianska 5 Vykonávanie funkcie technika požiarnej ochrany 0 199 Správa finančnej kontroly Bratislava, Bratislava, Drieňová 34 24.04.2008
2/2010 Pro Benefit s.r.o., Púchov, Okružná 1427/52 Zabezpečovanie Pracovnej zdravotnej služby 0 436 Správa finančnej kontroly Bratislava, Bratislava, Drieňová 34 16.04.2010 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE ZÁKAZKA S NÍZKOU HODNOTOU
2/2003 ACCOR Services Slovakia, s.r.o., Bratislava, Košická 56 Zabezpečenie stravovania zo strany ACCOR SERVICES pre zamestnancov SFK Bratislava prostredníctvom dodávateľov stravovacích služieb 0 3 129 Správa finančnej kontroly Bratislava, Bratislava, Drieňová 34 22.12.2003
2/2000 MIKONA Bratislava, s.r.o., Bratislava, Vajnorská 129 Servis osobných mot. vozidiel, výmena pneumatík, oprava pneumatík, mimosezónne uskladnenie pneumatík Zmluva o dielo 0 1 290 Správa finančnej kontroly Bratislava, Bratislava, Drieňová 34 14.11.2000
1/2005 ROSTeR, s.r.o., Bratislava, Damborského 4 Spolupráca na správe a údržbe IS 0 0 Správa finančnej kontroly Bratislava, Bratislava, Drieňová 34 18.02.2005
1/2000 AP NET s.r.o., Bratislava, Saratovská 26 Poskytovanie prístupu k sieti internet 0 3 950 Správa finančnej kontroly Bratislava, Bratislava, Drieňová 34 01.12.2000
10/2007 ETP Management budov, s.r.o., Bratislava, Mlynské Nivy 61 Výkon správy nehnuteľností Zmluva č.2007/0002/002 0 11 326 Správa finančnej kontroly Bratislava, Bratislava, Drieňová 34 02.01.2007
7/6 SODEXO PASS SR, s.r.o. Bratislava Rámcová komisionárska zmluva o zabezpečení tovarov a služieb 0 2 572 Správa finančnej kontroly Košice 22.01.2010 31.12.9999
06-002-06863 Dial Telekom Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb 0 430 Správa finančnej kontroly Košice 28.03.2006 31.12.9999