Zmluva č. 1/2003

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1/2003
Dodávateľ:Slovenská pošta, š.p., Bratislava, Nám. SNP 35
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Prenájom poštového priečinku Zmluva č. 943/02 Platba raz ročne
Zmluvne dohodnutá čiastka:38,84
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:38,84
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo financií SR
Objednávateľ:Správa finančnej kontroly Bratislava, Bratislava, Drieňová 34

Prílohy