Zmluva č. 5/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:5/2008
Dodávateľ:Ing. Vlastimír Belan, Bratislava, Račianska 5
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vykonávanie funkcie technika požiarnej ochrany
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:199,14
Rezort:Ministerstvo financií SR
Objednávateľ:Správa finančnej kontroly Bratislava, Bratislava, Drieňová 34

Prílohy