Zmluva č. 1/2005

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1/2005
Dodávateľ:ROSTeR, s.r.o., Bratislava, Damborského 4
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Spolupráca na správe a údržbe IS
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo financií SR
Objednávateľ:Správa finančnej kontroly Bratislava, Bratislava, Drieňová 34

Prílohy