Zmluva č. 2/2003

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:2/2003
Dodávateľ:ACCOR Services Slovakia, s.r.o., Bratislava, Košická 56
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zabezpečenie stravovania zo strany ACCOR SERVICES pre zamestnancov SFK Bratislava prostredníctvom dodávateľov stravovacích služieb
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:3 128,58
Rezort:Ministerstvo financií SR
Objednávateľ:Správa finančnej kontroly Bratislava, Bratislava, Drieňová 34

Prílohy