Zmluva č. 10/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:10/2007
Dodávateľ:ETP Management budov, s.r.o., Bratislava, Mlynské Nivy 61
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Výkon správy nehnuteľností Zmluva č.2007/0002/002
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:11 326,46
Rezort:Ministerstvo financií SR
Objednávateľ:Správa finančnej kontroly Bratislava, Bratislava, Drieňová 34

Prílohy