Zmluva č. 6/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:6/2009
Dodávateľ:Jozef Olša, Bratislava, Račianska 39
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Poskytovanie komplexných služieb v oblasti BOZP
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:238,00
Rezort:Ministerstvo financií SR
Objednávateľ:Správa finančnej kontroly Bratislava, Bratislava, Drieňová 34

Prílohy