Zmluva č. 2/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:2/2010
Dodávateľ:Pro Benefit s.r.o., Púchov, Okružná 1427/52
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zabezpečovanie Pracovnej zdravotnej služby
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:435,54
Rezort:Ministerstvo financií SR
Objednávateľ:Správa finančnej kontroly Bratislava, Bratislava, Drieňová 34
Poznámka:VEREJNÉ OBSTARÁVANIE ZÁKAZKA S NÍZKOU HODNOTOU

Prílohy