Zmluvy za Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
05970006 TH & L Systems, s.r.o. Kupní smlouva 8 285 0 SMÚ 27.09.2006 30.11.2006
130/179/2007 The Edison Consulting Group, s.r.o. Zmluva o vypracovanie komplexnej ekonomickej analýzy ÚNMS SR 39 303 0 ÚNMS SR 14.09.2007 02.11.2007
A1/2008/000241/00144 The Edison Consulting Group, s.r.o. Zmluva o vypracovanie návrhu opravných účtovných zápisov týkajúcich sa založenia a vkladu majetku do spoločnosti BIONT,a.s. 38 908 0 ÚNMS SR 07.12.2007 17.12.2007
A1/2008/000240/00143 The Edison Consulting Group, s.r.o. Zmluva o dokladovej inventarizácii majetku a záväzkov ÚNMS vo vzťahu k Cyklot.centru ako celku 38 908 0 ÚNMS SR 07.12.2007 17.12.2007
A1/2008/000242/00145 The Edison Consulting Group, s.r.o. Zmluva o inventarizácii majetku, záväzkov a pohľadávok ÚNMS a zrušenej organ. Technocentrum 39 106 0 ÚNMS SR 07.12.2007 31.01.2008
130/078/2010 Tiempo s.r.o. Kúpna zmluva 18 632 18 632 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 10.11.2010 20.12.2010
A1/2008/000236/00139 Top Leadership Internacional, s.r.o. Zmluva o dielo č. 7120702 31 435 0 ÚNMS SR 07.12.2007 21.12.2007
A1/2008/000235/00138 Top Leadership Internacional, s.r.o. Zmluva o dielo č. 120907 31 601 0 ÚNMS SR 07.12.2007 21.12.2007
130/124/2008 TSÚ Piešťany, š.p. Zmluva o dielo a Licenčná zmluva č. 170/104/12/2008 6 715 0 ÚNMS SR 15.05.2008 20.12.2008
2008/120/007471/01780 TSÚ Piešťany, š.p. Zmluva o dielo a Licenčná zmluva č. 170/104/11/2008 5 925 0 ÚNMS SR 30.09.2008 20.12.2008
03970008 Union poisťovňa, a.s. Poistná zmluva 15 886 8 688 SMÚ 06.10.2008 05.10.2010
04270008 Union poisťovňa, a.s. Poistná zmluva 534 0 SMÚ 01.05.2009 30.04.2011 na dobu neurčitú, ročná poistka, uhradená v I. polroku
A1/2007/009595 UNIQART, s.r.o. Zmluva o dielo 9 080 0 ÚNMS SR 21.11.2007 27.03.2008
2009/300/006550/02624 VEMA, s.r.o. Dohoda o zmene užívateľa zmluvy o využívaní projektu č. 96/264 1 205 500 SMI 22.12.2009
01890007 VEMAPOS, s.r.o. Zmluva o dielo 11 386 0 SMÚ 02.07.2007 01.09.2007
03/2008 VISS, s. r. o. Zmluva č. 2/2008 o dielo a licenčná zmluva uzatvorená podľa Obchodného zákonníka v platnom znení 25 881 0 SÚTN 14.02.2008 30.06.2008 hradené z vlastných zdrojov
15/2008 VISS, s. r. o. Zmluva o dielo a licenčná zmluva 13 904 0 SÚTN 14.11.2008 28.02.2009 hradené z vlastných zdrojov
04170006 Ysselbach-ENVIMET Slovakia s.r.o. Kúpna zmluva 20 399 0 SMÚ 18.07.2006 30.11.2006
2008/120/007261/01780 ZZ Business, s.r.o. Zmluva o poskytnutí služieb 7 900 0 ÚNMS SR 31.07.2008 31.08.2008
<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11