Zmluvy za Katastrálny úrad Trnava


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
6/2007 Geodézia Bratislava a.s., Bratislava, Pekná cesta 15 Zostavenie ROEP pre k.ú. Sása 4 315 0 Katastrálny úrad v Trnave , Trnava, Vajanského 2
7/2006 Ing. Jozef Končier, Piešťany, Krajinská 3 Zostavenie ROEP pre k.ú. Moravany n. Váhom 21 199 0 Katastrálny úrad v Trnave , Trnava, Vajanského 2
7/2007 Geodézia Bratislava a.s., Bratislava, Pekná cesta 15 Zostavenie ROEP pre k.ú. Veľký Lég 11 950 0 Katastrálny úrad v Trnave , Trnava, Vajanského 2
8/2006 AXIOMA s.r.o., Senica, Robotnícka 111/12 Zostavenie ROEP pre k.ú. Kopčany 26 555 0 Katastrálny úrad v Trnave , Trnava, Vajanského 2
8/2007 Ing.Mária Minarechová-Geodetická kancelária, Ducové, Ducové 166 Zostavenie ROEP pre k.ú. Pavlice 8 089 0 Katastrálny úrad v Trnave , Trnava, Vajanského 2
9/2006 AXIOMA s.r.o., Senica, Robotnícka 111/12 Zostavenie ROEP pre k.ú. Struha 332 0 Katastrálny úrad v Trnave , Trnava, Vajanského 2
9/2007 Ing.Mária Minarechová-Geodetická kancelária, Ducové, Ducové 166 Zostavenie ROEP pre k.ú. Zeleneč 21 957 0 Katastrálny úrad v Trnave , Trnava, Vajanského 2
H/07/0757/2007 Siemens Enterprise Communications, a.s., Bratislava, Stromová 9 Dodávka, inštalácia a uvedenie do funkčného stavu telefónnej ústredne pre Správu katastra Dunajská Streda 3 688 0 Katastrálny úrad v Trnave , Trnava, Vajanského 2
KZ 1/2006 CCTRADE, spol. s r.o., Trenčín, Bratislavská 1789 Osobné motorové vozidlo Peugeot 206 SW Trendy 1,4e 11 844 0 Katastrálny úrad v Trnave , Trnava, Vajanského 2
KZ 1/2007 Jaroslav Kriška - ATYP, Močenok, Čingov 873/110 Dodávka kancelárskeho nábytku pre Správu katastra Dunajská Streda - riaditeľ, sekretariát, kuchynka, servovňa - jeho montáž a rozloženie priamo v kanceláriách 2 786 0 Katastrálny úrad v Trnave , Trnava, Vajanského 2
KZ 1/2008 RM-tes, spol. s r.o., Trnava, Hlavná 32/18 Dodávka technických zariadení pre zabezpečenie projektu "Certifikát ECDL pre kataster nehnuteľností Trnava) 24 032 0 Katastrálny úrad v Trnave , Trnava, Vajanského 2
KZ 1/2009 Dexion, spol. s r.o. , Nitra, Fraňa Mojtu 34 Dodávka a montáž posuvných regálov pre Správu katastra Dunajská Streda 15 460 0 Katastrálny úrad v Trnave , Trnava, Vajanského 2
KZ 2/2006 RM-tes, spol. s r.o., Trnava, Hlavná 32/18 Notebooky a projektor k PC 2 679 0 Katastrálny úrad v Trnave , Trnava, Vajanského 2
KZ 2/2007 Jaroslav Kriška - ATYP, Močenok, Čingov 873/110 Kancelársky nábytok pre Správu katastra Dunajská Streda - stránky, podateľňa, čakáreň pre klientov - dodávka, montáž a rozloženie priamo v kanceláriách 2 619 0 Katastrálny úrad v Trnave , Trnava, Vajanského 2
KZ 2/2008 2U spol. s r.o., Bratislava, Martinengova 1 Dodávka interiérových stojanov a vlajok pre zabezpečenie projektu "Certifikát ECDL pre kataster nehnuteľností Trnava" 1 266 0 Katastrálny úrad v Trnave , Trnava, Vajanského 2
KZ 3/2007 KASYS spol. s.r.o., Bratislava, Rozmarínová 37 Dodávka a montáž obežného regálu pre Správu katastra Trnava 27 882 0 Katastrálny úrad v Trnave , Trnava, Vajanského 2
KZ 3/2008 DIPS, s.r.o. , Trnava, Pekárska 21 Dodávka prostriedkov pre zabezpečenie publicity a školiaceho materiálu pre projekt "Certifikát ECDL pre kataster nehnuteľností Trnava" 1 268 0 Katastrálny úrad v Trnave , Trnava, Vajanského 2
KZ 3/2009 LIGNOFER spol. s r.o., Trnava, Petzvalova 18 Kancelársky nábytok pre Katastrálny úrad v Trnave - Správu katastra Skalica, jeho dodávka, montáž a rozloženie priamo v kanceláriách 17 126 0 Katastrálny úrad v Trnave , Trnava, Vajanského 2
KZ 4/2007 Jaroslav Kriška - ATYP, Močenok, Čingov 873/110 Kancelársky nábytok pre Správu katastra Dunajská Streda - kancelársky nábytok do troch kancelárií - dodávka, montáž a rozloženie priamo v kanceláriách 2 911 0 Katastrálny úrad v Trnave , Trnava, Vajanského 2
KZ 4/2008 Emil Holeš - KH Technik, Trnava, Pažitná 56 Dodávka tabúľ so stojanom a príslušenstvom pre projekt "Certifikát ECDL pre kataster nehnuteľností Trnava" 1 304 0 Katastrálny úrad v Trnave , Trnava, Vajanského 2