Zmluva č. H/07/0757/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:H/07/0757/2007
Dodávateľ:Siemens Enterprise Communications, a.s., Bratislava, Stromová 9
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodávka, inštalácia a uvedenie do funkčného stavu telefónnej ústredne pre Správu katastra Dunajská Streda
Zmluvne dohodnutá čiastka:3 687,84
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:3 687,84
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Trnave , Trnava, Vajanského 2

Prílohy