Zmluva č. 9/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:9/2006
Dodávateľ:AXIOMA s.r.o., Senica, Robotnícka 111/12
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zostavenie ROEP pre k.ú. Struha
Zmluvne dohodnutá čiastka:331,94
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:331,94
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Trnave , Trnava, Vajanského 2

Prílohy