Zmluva č. 7/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:7/2007
Dodávateľ:Geodézia Bratislava a.s., Bratislava, Pekná cesta 15
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zostavenie ROEP pre k.ú. Veľký Lég
Zmluvne dohodnutá čiastka:11 949,81
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:11 949,81
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Trnave , Trnava, Vajanského 2

Prílohy