Zmluva č. KZ 3/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:KZ 3/2008
Dodávateľ:DIPS, s.r.o. , Trnava, Pekárska 21
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodávka prostriedkov pre zabezpečenie publicity a školiaceho materiálu pre projekt "Certifikát ECDL pre kataster nehnuteľností Trnava"
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 268,37
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 268,37
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Trnave , Trnava, Vajanského 2

Prílohy