Zmluva č. KZ 2/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:KZ 2/2008
Dodávateľ:2U spol. s r.o., Bratislava, Martinengova 1
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodávka interiérových stojanov a vlajok pre zabezpečenie projektu "Certifikát ECDL pre kataster nehnuteľností Trnava"
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 266,18
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 266,18
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Trnave , Trnava, Vajanského 2

Prílohy