Zmluva č. 9/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:9/2007
Dodávateľ:Ing.Mária Minarechová-Geodetická kancelária, Ducové, Ducové 166
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zostavenie ROEP pre k.ú. Zeleneč
Zmluvne dohodnutá čiastka:16 457,49
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:5 499,15
Celková dohodnutá čiastka:21 956,64
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Trnave , Trnava, Vajanského 2

Prílohy