Zmluva č. KZ 1/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:KZ 1/2006
Dodávateľ:CCTRADE, spol. s r.o., Trenčín, Bratislavská 1789
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Osobné motorové vozidlo Peugeot 206 SW Trendy 1,4e
Zmluvne dohodnutá čiastka:11 843,82
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:11 843,82
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Trnave , Trnava, Vajanského 2

Prílohy