Zmluva č. 8/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:8/2007
Dodávateľ:Ing.Mária Minarechová-Geodetická kancelária, Ducové, Ducové 166
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zostavenie ROEP pre k.ú. Pavlice
Zmluvne dohodnutá čiastka:8 089,28
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:8 089,28
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Trnave , Trnava, Vajanského 2

Prílohy