Zmluva č. 7/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:7/2006
Dodávateľ:Ing. Jozef Končier, Piešťany, Krajinská 3
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zostavenie ROEP pre k.ú. Moravany n. Váhom
Zmluvne dohodnutá čiastka:21 199,47
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:21 199,47
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Trnave , Trnava, Vajanského 2

Prílohy