Zmluva č. KZ 1/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:KZ 1/2008
Dodávateľ:RM-tes, spol. s r.o., Trnava, Hlavná 32/18
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodávka technických zariadení pre zabezpečenie projektu "Certifikát ECDL pre kataster nehnuteľností Trnava)
Zmluvne dohodnutá čiastka:24 031,67
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:24 031,67
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Trnave , Trnava, Vajanského 2

Prílohy