Zmluva č. KZ 1/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:KZ 1/2009
Dodávateľ:Dexion, spol. s r.o. , Nitra, Fraňa Mojtu 34
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodávka a montáž posuvných regálov pre Správu katastra Dunajská Streda
Zmluvne dohodnutá čiastka:15 460,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:15 460,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Trnave , Trnava, Vajanského 2

Prílohy