Zmluva č. KZ 1/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:KZ 1/2007
Dodávateľ:Jaroslav Kriška - ATYP, Močenok, Čingov 873/110
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodávka kancelárskeho nábytku pre Správu katastra Dunajská Streda - riaditeľ, sekretariát, kuchynka, servovňa - jeho montáž a rozloženie priamo v kanceláriách
Zmluvne dohodnutá čiastka:2 785,63
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:2 785,63
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Trnave , Trnava, Vajanského 2

Prílohy