Zmluva č. KZ 4/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:KZ 4/2008
Dodávateľ:Emil Holeš - KH Technik, Trnava, Pažitná 56
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodávka tabúľ so stojanom a príslušenstvom pre projekt "Certifikát ECDL pre kataster nehnuteľností Trnava"
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 304,05
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 304,05
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Trnave , Trnava, Vajanského 2

Prílohy