Zmluvy za Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
257/350/2009-2/2009 Versity a.s., Žilina Dodávka, rozvoz a inštalácia zariadení výpočtovej a kancelárskej techniky 28 995 0 MPŽPRR SR, Bratislava 07.07.2010
71/730/2010/2010 C&C Tech, s.r.o., Bratislava Poskytovanie hostingu a podporných služieb pre webové stránky operačných programov v gescii MVRR SR 7 506 0 MVRR, Bratislava 15.03.2010 31.07.2010
KIA Bratislava/2008 KIA Bratislava s. r. o. Rámcová kúpna zmluva - dodanie zimných pneumatík, zabezpečovacie systémy radiacej páky DEFEND LOCK pre osobné motorové vozidlá značky KIA 13 543 0 MVRR, Bratislava 20.11.2008 20.01.2009
KIA - 2/2008 KIA Bratislava s. r. o. Kúpna zmluva - dohoda zmluvných strán o predaji osobných motorových vozidiel. 271 694 0 MVRR, Bratislava 07.10.2008 07.01.2009
Porsche SK/2008 Porsche Slovakia, spol s.r.o., Bratislava Kúpna zmluva - 3ks osobných motorových vozidiel značky Volkswagen passat Business 3.2 V6 118 004 0 MVRR, Bratislava 26.05.2008 26.08.2008
Designer-um-2/2007 Designer-um s.r.o., Šaľa Zmluva o dielo vyhotovenie a dodanie kancelárskeho nábytku 33 011 0 MVRR, Bratislava 12.11.2007 04.12.2007
3925/2006-230/2006 T-mobile, Bratislava Rámcová zmluva o spolupráci uzatvorená medzi MP SR a T-mobile 0 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 26.06.2006 26.06.2009
001/3.1MP/2010/2010 Obec Lisková Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 194 353 0 MŽP SR, Bratislava 14.06.2010 31.12.2015
003/06/2006 GEOSLUŽBA Prievidza s.r.o., Prievidza Zmluva o dielo Seč 167 357 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 26.04.2006 31.03.2010
023/2006/2006 ENVI - GEOS, spol. s.r.o., , Nitra Projekt pozemkových úprav Dlhá nad Váhom 189 970 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 12.05.2006 31.07.2010
031/2006/2006 Ing.Ľubomír Bulla, LUPO-GEO, geodetická kancelária , Trebišov Projekt pozemkových úprav Čeľovce 723 300 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 10.05.2006 30.08.2010
056/06/2006 GEOPLAN Prešov, s.r.o., Prešov Zmluva o dielo Geraltov 108 134 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 22.05.2006 31.05.2009
059/06/2006 GEODETIKA, geodetická kancelária, Hradište pod Vrátnom Zmluva o dielo Klobušice 251 938 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 26.04.2006 31.10.2010
061/06/2006 PENTAS s.r.o., Bratislava Zmluva o dielo Malé Hoste 293 134 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 26.04.2006 31.08.2010
067/2006/2006 GEOSPOL EAST , Michalovce Projekt pozemkových úprav Bánovce nad Ondavou 167 747 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 10.05.2006 30.09.2009
068/2006/2006 Ing.Miroslav Karlík - GEOKART Veľké Kapušany Projekt pozemkových úprav Bajany 77 825 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 10.05.2006 30.11.2009
069/2006/2006 Geodézia Bratislava a.s., Bratislava Projekt pozemkových úprav Čaka 179 562 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 26.04.2006 30.06.2010
083/2006/2006 Ing. Rastislav Petkanič - GEPOS , Nové Mesto nad Váhom Projekt pozemkových úprav Beckovská Vieska 154 431 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 26.04.2006 31.10.2009
087/2006/2006 Geodézia Bratislava a.s., Bratislava Projekt pozemkových úprav Čakany 176 089 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 26.04.2006 30.09.2010
104/2006/2006 Geodetická kancelária - Ing. Eva Jadroňová, Ing. Milan Marček, Martin Projekt pozemkových úprav Dlhá Lúka 130 850 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 24.04.2006 31.07.2010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>