Zmluva č. 257/350/2009-2/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:257/350/2009-2/2009
Dodávateľ:Versity a.s., Žilina
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodávka, rozvoz a inštalácia zariadení výpočtovej a kancelárskej techniky
Zmluvne dohodnutá čiastka:28 994,59
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:28 994,59
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:MPŽPRR SR, Bratislava

Prílohy