Zmluva č. 031/2006/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:031/2006/2006
Dodávateľ:Ing.Ľubomír Bulla, LUPO-GEO, geodetická kancelária , Trebišov
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Projekt pozemkových úprav Čeľovce
Zmluvne dohodnutá čiastka:341 899,69
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:381 400,40
Celková dohodnutá čiastka:723 300,09
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy