Zmluva č. 083/2006/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:083/2006/2006
Dodávateľ:Ing. Rastislav Petkanič - GEPOS , Nové Mesto nad Váhom
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Projekt pozemkových úprav Beckovská Vieska
Zmluvne dohodnutá čiastka:154 431,19
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:154 431,19
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy