Zmluva č. 003/06/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:003/06/2006
Dodávateľ:GEOSLUŽBA Prievidza s.r.o., Prievidza
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo Seč
Zmluvne dohodnutá čiastka:167 357,43
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:167 357,43
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy